SOMO LENYEWE LITAELEZEA KWA MAPANA NA MAREFU ISIMUJAMII YA LUGHA YA KISWAHILI, MISIMU NA JAMIILUGHA