SOMO HILI LINAZUNGUMZIA KWA UFUPI CHIMBUKO LA LUGHA YA KISWAHILI. PENGINE LINAZUNGUMZIA FASIHI MBALIMBALI ZA LUGHA YA KISWAHILI NA TANZU ZAKE.